מבצע שבועות כחול לבן - קוד קופון ISRAEL10

פסח כחול לבן במאמאלה/ קוד קופון mamale

לוגו של mamale.co.il
0 0.00
0 0.00

תקנון שימוש באתר


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Mamale הפעיל בכתובת
https://www.Mamale.co.il.
חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד  🙂

תוכן עניינים
  Add a header to begin generating the table of contents

  כללי:

  1. האתר משמש כפלטפורמה לרכישת סט מזוודות לחדר לידה וימי אשפוז ליולדת (להלן: "המוצר") ברכישה חד פעמית.               
  2. האתר מצוי בבעלותו הבלעדית של מא תיקי לידה ואשפוז בע"מ 516486610 ומופעל על ידו (להלן: "המפעיל") לצורך מכירת המוצרים תחת המותג "Mamale" (להלן: “המותג”).
  3. הלקוחה – קונת המוצר ו/או נרשמת באתר לצורף עדכונים  (לפי העניין).
  4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ו/או עדכון ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המפעיל בכתובת המייל [email protected]  או בטלפון שמספרו 054-9491883
  5. התקנון הנ"ל מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין המפעיל ולכן יש לקרוא את תקנון זה בקפידה.
  6. המפעיל שומר על הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה /או הודעה מוקדמת.
  7. המפעיל פועל לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המדויק, אך יובהר כי עלולים להופיע, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמפעיל לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  8. המחירים נקובים בשקלים חדשים כוללים מע"מ על פי הדין ולא כוללים דמי משלוח.
  9. המפעיל רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי משלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
  10. המפעיל רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעיל רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף או לשנות, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  11. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד. מובהר כי המפעיל ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני המבקרים באתר ולקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים.
  12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (ובכלל זה, אך לא מוגבל לטלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים או כל אופן חיבור אחר.
  13. בעת ההרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. 
  14. המפעיל עושה את מירב המאמצים שכל מוצר מתאים לשימוש לו יועד. ייתכן כי לא תהיה התאמה מדויקת בין הצורך של הלקוחה לשימוש במוצר מסוים במזוודה. במקרה זה ללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמה בקשר עם אי התאמת המוצרים במזוודות לצורך של היולדת בהם והאמור לעיל לא יהווה עילת ביטול בגין אי התאמה במוצר.

  הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר:

  1. רכישת מוצר תתבצע על ידי הלקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
  2. המפעיל לא יעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעיל לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם או\ו במועד. במקרה שהמוצר חזר למפעיל בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
  4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה יבצע המפעיל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ובעת אישור העסקה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה לכתובת הדואר האלקטרוני שהעסקה אכן אושרה. חשבונית/קבלה תשלח במייל נפרד.
  5. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המפעיל יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות פרטי הלקוחה.
  6. יודגש כי המפעיל יהיה זכאי לא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי בכל אחד מהמקרים בהם:
   6.1 אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי המפעיל יהיה  זכאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי כל דין נגד לקוחה אשר תגיש פרטים כוזבים כאמור, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או למי מטעמו.
   6.2. אם יהא חשד ממשי לכך שבוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או במפעיל, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של המפעיל.
   6.3. אם יהא חשד ממשי לכך ששירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   6.4. אם יהא חשד ממשי לכך שהופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיוצע באתר.
   6.5. אם ישנו חוב כספי למפעיל והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
   6.6. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
   6.7. אם חלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים/תנאי ההזמנה, תנאי המכירה ו/או פרטי הרכישה.
   6.8. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת המפעיל את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה.
   6.9.  אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע את ביצוע ההזמנה.
  7. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, המפעיל רשאי, אך לא חייב, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה  באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותים ומוצרים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב – 1982.
  8. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.
  9. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (Paypal) (או כל שירות אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי המפעיל, המפעיל יצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם תבחר אפשרות התשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הזנת את פרטי חשבון המשתמש הקיים באתר פייפאל או פתיחת חשבון פייפאל חדש. יובהר, אם הוחלט לשלם באמצעות חשבון פייפאל, המפעיל יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

  ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

  1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981.
  2. בידי הלקוחה (ולא המפעיל) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
   2.1. ביטול לפני שליחת המוצר ללקוחה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח, זיכוי כספי יינתן בכפוף לאמור בחוק.
   2.2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוחה ולאחר קבלת הסחורה במחסני המפעיל, יינתן זיכוי כספי מלא ללקוחה למעט, דמי המשלוח אותם שילם בעת הזמנת המוצר.
   2.3. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשמרו (לצורך ביצוע איסוף עצמי מהחנות) או לאחר שהמוצר עבר לחברת השליחויות מעל ל-72 שעות, יינתן זיכוי כספי בניכוי 5%.
  3. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה הלקוחה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי המפעיל יהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט, שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית.
  4. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מובהר כי לא יינתן כל זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
  5. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול למפעיל בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דואל לכתובת [email protected] (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של המפעיל בטלפון 054- 9491883  ; (ג) בהודעה בכתב באמצעות קישור ייעודי באתר.
  6. מבלי לגרוע מהוראות סעיף  5  לעיל, בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה של המוצר , או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה, או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, יחזיר המפעיל בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוחה סכום כלשהו. הלקוחה תעמיד את המוצר וכל מוצר אחר שקיבלה בעקבות עשיית העסקה לרשות המפעיל במקום שבו נמסר לה ותודיע על כך למפעיל.
  7. על הלקוחה לברר תוך זמן סביר את תקינות המוצר  /או המוצרים שבתוכה. על הלקוחה להודיע למפעיל באופן מידי עם גילוי הפגם או אי ההתאמה במוצר ו/או במוצרים שבתוכה.
  8. במקרים בהם ביטלה הלקוחה את ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה או אי אספקה של המוצר במסגרת 14 הימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, תהא המפעיל רשאית לגבות מהלקוחה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר ו/או ערך העסקה כולה (כולל עלות המשלוח) או 100 ש״ח, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המפעיל בהתאם להוראות החוק. במקרה האמור, על הלקוחה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של המפעיל כדי לתאם מועד לאיסוף המוצר שקיבלה בעקבות העסקה. שליח יאסוף את הקופסה מהכתובת שתקבע הלקוחה. עלות ההחזרה חלה על הלקוחה ותשולם על ידה למפעיל. 
  9. זכות הלקוחה להחזרת המוצר כפופה לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר בשלמותו על כל המצוי בה. כלומר, בעת ביטול העסקה חל איסור על הלקוחה להחזיר מוצר מסוים מתוך המוצר כולו.
  10. המפעיל היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.
  11. החזרת המוצר בביטול עסקה שלא עקב פגם תעשה בתנאי שלא נעשה במוצרים שימוש, הם באריזתם המקורית, כאשר התוויות מחוברות למוצרים. 
  12. ע”פ החוק שקבע משרד הבריאות אין אפשרות להחלפות של הלבשה תחתונה ובכלל זה גרביים.
  13. יובהר, כי המפעיל שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו\או לחסום גלישה ו\או ביצוע הזמנות באתר עבור לקוחה במקרים בהם מערכת האתר תזהה כי דפוס החזרת המוצר של אותה הלקוחה גבוה משמעותית. במקרים אלו תהא המפעיל רשאית לחסום את הלקוחה לצמיתות או לפרק זמן מוגבל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעיל, ללא הודעה מוקדמת ו\או אזהרה מצד המפעיל.

  אחריות המפעיל

  1. המפעיל עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
  2. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או ללקוחה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המפעיל שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.
  3. הלקוחה מצהירה ומתחייבת בזאת, כי היא אחראית באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לה שהמפעיל אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  4. המפעיל לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת הקופסה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

  שמירה על סודיות

  1. המפעיל אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו.
  2. המפעיל משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. המפעיל משתמש בחברת טרנזליה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. טרנזליה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.
  3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  4. המפעיל מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
  5. המפעיל עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, המפעיל אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המפעיל או אצל מי מספקיו.
  6. המפעיל לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו״ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

  זכויות יוצרים

  1. זכות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, המדיה, הכתבות והטקסט באתר, כמו גם עיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר  הינם קניינו של המפעיל בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של המפעיל מראש ובכתב.
  3. השם Mamale וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של המפעיל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
  4. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
  5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של המפעיל ובעלי המפעיל.
  6. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
  7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.
  8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  0
   0
   העגלה שלך
   העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
    חשב משלוח
    החל קופון
    דילוג לתוכן